dhimma aangoo fedhiidhan gadi lakkisu.

Abbaa duula gammada aangoo fedhii isaanitin gadi lakkisuudhaf xalayaa galfatanii jiraan jechuudhan wiirtuun miidiya adda adda ibsa godhaa jiraan.dhugaama quuqama ummata oromootif qabaan ibsuudhaf moo?dhimma dantaa birootu keessa jira?akkuma woli galaatitti mee waan itti fufuu ilaalla.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close